Thể loại:Tổ chức thành lập năm 1939 – Theo ngôn ngữ khác