Thể loại:Tổ chức thành lập năm 1992 – Theo ngôn ngữ khác