Thể loại:Tổ chức thành lập thập niên 1800 – Theo ngôn ngữ khác