Thể loại:Tổ chức thành lập thập niên 1810 – Theo ngôn ngữ khác