Thể loại:Tổ chức thành lập thập niên 1840 – Theo ngôn ngữ khác