Thể loại:Tổ chức thành lập thập niên 1940 – Theo ngôn ngữ khác