Thể loại:Tổ chức thành lập thập niên 1980 – Theo ngôn ngữ khác