Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1842 – Theo ngôn ngữ khác