Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1885 – Theo ngôn ngữ khác