Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1895 – Theo ngôn ngữ khác