Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1918 – Theo ngôn ngữ khác