Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1946 – Theo ngôn ngữ khác