Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1950 – Theo ngôn ngữ khác