Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1953 – Theo ngôn ngữ khác