Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1954 – Theo ngôn ngữ khác