Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1962 – Theo ngôn ngữ khác