Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1969 – Theo ngôn ngữ khác