Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập thập niên 1800 – Theo ngôn ngữ khác