Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập thập niên 1940 – Theo ngôn ngữ khác