Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập thế kỷ 19 – Theo ngôn ngữ khác