Thể loại:Thể loại theo tên nhà khoa học – Theo ngôn ngữ khác