Thể loại:Thể loại theo tên nhà văn – Theo ngôn ngữ khác