Thể loại:Thể loại theo tên nhà văn Pháp – Theo ngôn ngữ khác