Thể loại:Thể loại theo tham số – Theo ngôn ngữ khác