Thể loại:Thể thao Pháp năm 1998 – Theo ngôn ngữ khác