Thể loại:Thể thao năm 2021 theo quốc gia – Theo ngôn ngữ khác