Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1760 – Theo ngôn ngữ khác