Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1872 – Theo ngôn ngữ khác