Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1877 – Theo ngôn ngữ khác