Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1878 – Theo ngôn ngữ khác