Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1881 – Theo ngôn ngữ khác