Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1911 – Theo ngôn ngữ khác