Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1916 – Theo ngôn ngữ khác