Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1961 – Theo ngôn ngữ khác