Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1964 – Theo ngôn ngữ khác