Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 2006 – Theo ngôn ngữ khác