Thể loại:Vương quốc Liên hiệp Anh năm 1994 – Theo ngôn ngữ khác