Thể loại:Xung đột thập niên 480 – Theo ngôn ngữ khác