Thể loại:Xung đột thập niên 820 – Theo ngôn ngữ khác