Thống tướng lục quân (Hoa Kỳ) – Theo ngôn ngữ khác