Thời đại hoàng kim của Hồi giáo – Theo ngôn ngữ khác