Thiết giáp hạm tiền-dreadnought – Theo ngôn ngữ khác