Tiểu vương quốc Jabal Shammar – Theo ngôn ngữ khác