Trượt băng nằm ngửa tại Thế vận hội Mùa đông 2018 - Đơn nam – Theo ngôn ngữ khác