Trừng phạt bằng bạo lực đối với trẻ em – Theo ngôn ngữ khác