Tranh cãi việc bổ nhiệm giáo sĩ – Theo ngôn ngữ khác