Vương cung thánh đường Thánh Marie Madeleine (Vézelay) – Theo ngôn ngữ khác