Vương quốc Ý (Đế quốc La Mã Thần thánh) – Theo ngôn ngữ khác