Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland – Theo ngôn ngữ khác