Vương quốc Nakhon Si Thammarat – Theo ngôn ngữ khác